Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

O Mezinárodní škole pro výuku holocaustu

Mezinárodní škole pro výuku holocaustu Mezinárodní škole pro výuku holocaustu

Mezinárodní škola pro výuku holocaustu, která byla založena v roce 1993, organizuje vzdělávací programy a vydává vzdělávací materiály pro mnoho národností, společenství a vzdělávacích organizací v Izraeli i v cizině. Více než 100 zaměstnanců spolupracuje s tisíci učitelů, studentů, vojáků a žáků na podpoře vyučování holocaustu a jeho odkazu. Vyučování holocaustu je v pojetí Mezinárodní školy pro výuku holocaustu multidisciplinárním, mnohostraným a mnohosměrným úkolem, zaměřeným na život Židů před, během a po holocaustu, stejně jako i na jejich „možnosti volby bez možností“, s nimiž v té době byli konfrontováni.

Mezinárodní škola pro výuku holocaustu je jediná svého druhu na světě a naši zaměstnanci jsou oddáni úloze učit o holocaustu, Věříme, že je naším posláním obohacovat znalosti učitelů ve světě a poskytnout jim učební programy a pomůcky pro žáky z různých věkových skupin k výuce tohoto těžkého tématu.

Náš multidisciplinární přístup k výuce holocaustu využívá umění, hudbu, literaturu, teologii a drama a umožňuje studentům širší pochopení událostí této epochy.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog