Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

ICHEIC – Program vzdělávání o holokaustu v Evropě


V poslední době jsme v evropských zemích svědky zvyšujícího se zájmu o vzdělávání v oblasti holokaustu a jeho připomínání. Některé země již zařadily do kalendáře vzpomínkový den na oběti holokaustu – Den šoa - a uskutečňují různé vzdělávací programy, což s sebou nese rostoucí potřebu správných a relevantních učebních plánů a pedagogického vedení.

Mezinárodní škola pro studia holokaustu proto vytvořila ICHEIC – program vzdělávání o holokaustu v Evropě. Cílem programu je rozšíření rozsahu vzdělávání o holokaustu v celé Evropě, a to zejména v rámci formálního vzdělávacího systému. K významným cílům Programu ICHEIC patří vytvořit v celé Evropě síť učitelů, která rozšíří skupinu pedagogů kvalifikovaných vyučovat holokaust a která bude podporovat a realizovat vzdělávací programy. Možnost realizovat vzdělávací aktivity v rámci Programu ICHEIC na tak široké mezinárodní úrovni je dána hlavně rozsáhlými odbornými znalostmi a zkušenostmi, jež se Mezinárodní škole pro studia holokaustu podařilo nashromáždit od roku 1993, kdy byla založena.

Program je financován za laskavého přispění Mezinárodní konference pro odškodnění obětí holokaustu (ICHEIC - The International Commission on Holocaust Era Insurance Claims).

ICHEIC byla založena v roce 1998 po jednáních mezi evropskými pojišťovnami a americkými regulačními orgány v sektoru pojišťovnictví, představiteli mezinárodních židovských organizací, organizací sdružujících pamětníky holokaustu a Izraelem.

Smlouvy o vypořádání mezi ICHEIC a různými pojišťovnami a německou nadací Minulost, zodpovědnost a budoucnost zakotvují povinnost poskytnout prostředky pro humanitární účely související s holokaustem.

Úkolem ICHEIC – programu vzdělávání o holokaustu v Evropě – je uchovávat vzpomínky na holokaust a poučení z něj plynoucí, bojovat proti sílícímu antisemitismu, chránit lidská práva a bránit rasismu a xenofobii.

Od založení programu ICHEIC v roce 2005 Mezinárodní škola pro studia holokaustu uspořádala několik seminářů pro pedagogy z Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska, Německa, Rakouska, Litvy, Ruska, Velké Británie a Itálie.

 
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog