Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

„Odkud mi přijde pomoc?“

Modelová hodina


Autoři: Dr. Chava Baruch a Mgr. Miriam Mouryc
Cílová skupina: studenti ve věku 14 až 16 let, po zvážení vyučujícího i pro mladší či starší studenty
Doba trvání: 2- 4 hodiny

Úvod

Odkud mi přijde pomoc?Koupit

Tento film vypráví příběh středoevropských Židů během holocaustu tak, jak jej zažily dvě sestry, Fanny Rozelaarová a Betty Meirová, narozené ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. S nástupem nacistů k moci v roce 1933, který byl následován stále rostoucím počtem protižidovských opatření, byla Fanny (nar. 1919) vyloučena ze školy. Následně rodina opustila Německo a usadila se v Amsterdamu v Nizozemí.

Tento film je částí série „Svědci a výchova“, společného projektu Mezinárodní školy pro výuku holocaustu v Jad Vašem a Centra pro multimediální výuku při Hebrejské Univerzitě v Jeruzalémě. V rámci tohoto projektu vyprávějí přeživší své životní příběhy tak, aby bylo zachyceno období před, během a také po holocaustu. Každý snímek je navíc točen na místech, kde se události skutečně odehrály.

Pedagogické cíle:

Umožnit studentům pracovat s dokumentárním filmem s cílem zvýšení mediální kompetence. Studenti se také seznámí na základě osobních příběhů s historií části Evropy.

Řízená diskuze vede studenty ke zkoumání lidského chování v mezních situacích.

A. Modelová hodina – v rozsahu 2 vyučovacích hodin, společné sledování filmu a řízená diskuze

 1. Učitel promítne studentům film v rozsahu 60 minut. Studenti budou mít možnost seznámit se s osudy obou sester v Nizozemí. Poznají vztahy mezi židovskými obyvateli a jejich sousedy. Film ukazuje postupující perzekuci Židů v Nizozemí, různá omezení, zavádění protižidovských opatření, transporty. Činy zachránců jsou také zdokumentovány. Film umožňuje studentům pohlédnout komplexně na události šoa.
 2. Před promítnutím filmu je vhodné, aby učitel film krátce uvedl. Po promítnutí metodou řízené diskuze odpovídají studenti na následující otázky.
  • Jaké bylo dětství obou sester v předválečném Německu?
  • Jaké byly poměry v rodině a vzájemný vztah sester?
  • Jakým způsobem ovlivnila okupace Holandska v roce 1940 život sester?
  • Jakým způsobem se lišily životy Fanny a Betty s nástupem nacistů k moci?
  • Popište život Fanny v úkrytu.
  • Jak Betty popisuje svůj život ve Westerborku?
  • Jak sestry prožily osvobození a následný život po válce?

B. Modelová hodina – v rozsahu 4 vyučovacích hodin, společné sledování filmu a skupinová práce

 1. V této hodině se studenti po zhlédnutí filmu a krátké diskuzi zaměří na konkrétní aspekty.
  Poznají problematiku procesu rozhodování dvou sester. Seznámí se také s tématem zachránců. Rozšíří si všeobecné znalosti o událostech šoa na základě osobních příběhů.
 2. Další zdroje:
  Pro seznámení s používanou terminologií doporučujeme slovníček pojmů na této adrese:
  http://www.holocaust.cz/cz/resources/dict
 3. Průběh hodiny:
  a. Po prvním zhlédnutí filmu, diskuzi a vyjasnění pojmů se studenti rozdělí do skupin. Budou se zabývat nejen „velkými dějinami“, ale i osobními příběhy sester.
  b. Každá skupina bude prezentovat ve třídě výsledky společné práce na základě otázek. Na závěr učitel vede řízenou diskuzi.
 4. Doporučené otázky pro jednotlivé skupiny

  Skupina I. – Historický průzkum

  • Kdo byli Židé v Nizozemí při jeho obsazení?
  • Jaký byl průběh okupace v Nizozemí?
  • Jaká protižidovská opatření byla realizována a proč? Jak ovlivnily život Fanny a Betty?
  • Jaká byla politika nizozemské vlády vůči Židům?
  • Popište život v táboře Westerbork.

  Skupina II. – Po stopách Fanny

  • Jak Fanny vypráví o rodinném životě před válkou?
  • Jak popisuje zážitek ze školy?
  • Popište aktivity sionistické mládežnické organizace.
  • Jak se cítila při okupaci Nizozemí?
  • Co ji vedlo k rozhodnutí předat syna a ukrýt se?
  • Jak žila s manželem v úkrytu? Co podle vás bylo nejtěžší?
  • Jak popisuje osvobození?

  Skupina III. – Po stopách Betty

  • Jak Betty vypráví o rodinném životě před válkou?
  • Jak popisuje zážitek z holandské školy?
  • Jaký byl vztah mezi sestrami?
  • Jak se cítila při okupaci Nizozemí?
  • Proč se Betty rozhodla zůstat s maminkou?
  • Jak žila Betty ve Westerborku?
  • Jak popisuje osvobození?

  Skupina IV. – Po stopách zachránců

  • Kdo byli lidé, kteří zachránili Fanny s manželem?
  • Jakým způsobem zorganizovali ukrývání Fanny s manželem?
  • Co jim hrozilo?
  • Co zachránci poskytovali Fanny a jejímu manželovi?

  Skupina V. – Po stopách Uriho a poválečného období

  • Proč se Fanny musela odloučit od Uriho?
  • Jak se k Urimu chovala náhradní rodina?
  • Jakým způsobem vzpomíná dospělý Uri na své dětství?
  • Jaký byl kontakt mezi Fanny a Urim během skrývání?
  • Jaký byl poválečný život Fanny a Betty?
  • Proč se vrátily po válce do Nizozemí?
 5. Závěrečná diskuze

  Doporučené otázky:

  • Čím na tebe film nejvíc zapůsobil?
  • Jaká nejtěžší rozhodnutí udělaly Fanny a Betty?
  • Co obětovali zachránci? Jak vnímáme jejich činy dnes?
  • Co tento film znamená pro mladou generaci?
  • Fanny a Betty se pro natáčení filmu vrátily do Německa a Holandska. Jaký má jejich návrat význam?
  • V německé škole připomínají židovské vyloučené studentky. Znáte podobné případy připomínání historických událostí z Čech nebo dalších zemí Evropy?
  • Chtěl/a bys vidět další podobný film, který vypráví skutečné životní příběhy? Proč?
 6. Náměty pro další práci
  • Tato hodina může sloužit jako základ projektového dne, popřípadě tvořit součást historického semináře.
  • Porovnání osudu místní židovské obce s životem Fanny a Betty.
  • Vyhledání podobného příběhu - doporučujeme náštěvu Centra vizuální historie Malach v Praze:
   http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm/contacts.html.
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • Blog