Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Over de International School of Holocaust Studies

International School of Holocaust Studies International School of Holocaust Studies

De International School of Holocaust Studies (ISHS) werd opgericht in 1993.
De ISHS heeft een veelzijdig aanbod van bijscholing voor leerkrachten en bevordert een dynamische uitwisseling van ervaringen tussen experts op het gebied van Holocaust educatie en leerkrachten uit de hele wereld.
Eén van de voornaamste taken van de ISHS is het ontwikkelen van onderwijsmaterialen voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Het lesmateriaal wordt in verschillende talen ontwikkeld en aangepast aan de eisen van de onderwijssystemen van de verscheidene landen.
Sinds 1993 speelt de ISHS een centrale rol in het uitdragen van het educatieve concept van Yad Vashem en vormt daardoor een fundament waarop de deelnemers aan de bijscholingscursussen op betekenisvolle wijze verder kunnen voortbouwen.
Yad Vashem probeert door middel van multimedia de communicatie en efficiëntie te verbeteren. Zo kan men onder andere verschillende leermaterialen van de website downloaden. Talrijke lesplannen zijn als multimedia paketten beschikbaar en er worden nieuwe communicatie –en leervormen, zoals online cursussen of videoconferenties, ontwikkeld.

Het educatieve concept van de ISHS, Yad Vashem

Contact :

Yad Vashem
The Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority
The International School for Holocaust Studies
Dutch Desk
P.O.B. 3477
Jerusalem 9103401 Israel
Tel: +972-2-6443821
Fax: +972-2-6443649
E-mail: europe@yadvashem.org.il

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog