Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Het ICHEIC Programma voor de Holocaust in Europa


Gedurende de afgelopen jaren zijn we getuige geweest van een groeiende belangstelling in verschillende Europese landen voor het onderwijs en de herdenking van de Holocaust. Men heeft een officiële herdenkingsdag voor de Holocaust en tevens heeft men educatieve programma’s ontwikkeld. Door de toenemende belangstelling voor de Holocaust ontstond nog meer de behoefte aan specifieke en op maat gemaakte programma's en de noodzaak voor educatieve begeleiding.

Om deze uitdaging aan te gaan, heeft de International School for Holocaust Studies het ICHEIC programma ontwikkeld ter begeleiding van het lesgeven over de Holocaust in Europa, waarvan het doel is, het bevorderen van het lesgeven over de Holocaust in Europa met name binnen het kader van het formele onderwijs. Een belangrijk doel van dit ICHEIC programma is de oprichting van een netwerk van leraren in de verschillende europese landen die zich toelegt op het onderwijs over dit onderwerp in Europa.
Sinds de oprichting van de International School for Holocaust Studies in 1993 in Yad Vashem is een groot team van specialisten op het gebied van onderwijs en Holocaust werkzaam.

Dit programma wordt gerealiseerd door The International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC).
ICHEIC werd in 1998 opgericht na onderhandelingen tussen de Europese verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstoezichthouders in de Verenigde Staten, vertegenwoordigers van de joodse gemeenschappen over de hele wereld, de overlevenden 'organisaties en de staat Israël.
De inhoud van de overeenkomst met ICHEIC bepaalt, dat de tegoeden kunnen worden gebruikt voor humanitaire doeleinden die in verband staan met de Holocaust.
Het ICHEIC Programma voor de Holocaust heeft als missie in Europa: het behouden en het bestendigen van de herinnering aan de Holocaust, de les die we kunnen leren uit deze geschiedenis, het toenemende anti-semitisme te bestrijden, de rechten van de mens te beschermen en het voorkomen van racisme en vreemdelingenhaat.
Sinds de oprichting van ICHEIC programma in 2005, organiseerde de International School for Holocaust Studies in Yad Vashem, een record aantal seminars voor onderwijzers en leraren in heel Europa, met inbegrip van Kroatië, Hongarije, Polen, Roemenië, Oostenrijk, Litouwen, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland enz.
Sinds maart 2009, heeft men de educatieve activiteiten met de Europese leerkrachten en opvoeders uitgebreid. Tijdens deze periode van zes maanden heeft Yad Vashem 30 seminars georganiseerd voor ongeveer 600 opvoeders die afkomstig zijn uit veertien landen, alsmede twee internationale seminars.

 
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog