Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Projectvoorstel

Ter voorbereiding van de Internationale Holocaust Herdenkingsdag, als herinnering aan de bevrijding van Auschwitz op 27 januari 1945.

Beschrijving project
 • Het pedagogische proces resulteert in een tentoonstelling van posters die door studenten, door hun leerkrachten begeleid, zijn ontworpen.
 • Dit project is in overeenstemming met het educatieve concept van Yad Vashem.
 • Het project is bedoeld voor studenten van veertien jaar en ouder.

Project Doelen
 1. Het transformeren van de herdenking van 27 januari tot een duurzame en geformaliseerd educatief onderdeel van het onderwijsprogramma, dat verder reikt dan het ceremoniële niveau en is geïnstitutionaliseerd in het onderwijssysteem.
 2. Het ondersteunen van oud seminaria-deelnemers in het werken op een onafhankelijke en gerichte wijze en het nemen van een leidende rol in een internationaal educatief project.
 3. Het stimuleren van de leerkrachten om de interdisciplinaire benadering in hun methodiek toe te passen.
 4. Het gebruiken van 27 januari als een kans om zich extra bezig te houden met de Holocaust en er als zodanig een breder begrip van te krijgen.
 5. Leerlingen aanmoedigen om hun boodschap door te geven aan toekomstige generaties door middel van creatieve activiteiten.
 6. Het leggen van een basis in het onderwijs voor toekomstige activiteiten rond 27 januari.
Overzicht van het werk

Men begint met het educatieve proces ongeveer een maand vóór 27 januari. De studenten leren eerst over de Holocaust en gerelateerde thema's. Na deze studie zullen de studenten hun creativiteit gebruiken om de posters te ontwerpen. Het ontwerpen van de posters, zonder de cruciale voorbereidende studie mist zijn waarde als een educatieve ervaring voor de studenten.

Specificaties Stappen van projectontwikkeling:

 1. Onderwijzers en studenten zullen worden aangemoedigd om zich te concentreren op specifieke thema's of onderwerpen rondom de Holocaust, zoals kinderen, familie, vriendschap, vrouwen, enz ... Elk te bestuderen onderwerp is onderverdeeld in subonderwerpen. De genoemde voorbeelden zijn slechts suggesties.
  Naast het kiezen van een bepaald onderwerp, zoals kinderen tijdens de Holocaust, moeten de leerkrachten een zeer omschreven educatief plan voor elke subcategorie van het gekozen onderwerp vormen. Als zodanig, voor elk subonderwerp, zijn specifieke activiteiten, studie en begripsvragen, alsmede de ondersteunende materialen op voorhand aanwezig.
  De volgende tabel schetst een voorbeeld van een werkplan voor de opzet van een studie-project gericht op het onderwerp: “kinderen in de Holocaust”.
  Subonderwerpen van “kinderen tijdens de Holocaust” Voorbeelden van type activiteiten voorbeelden van materialen
  Kinderen tijdens de deportatie workshop, lezing Films, dagboeken, Yad Vashem, Holocaust en andere websites
  Ondergedoken kinderen    
  Kinderen tijdens de bevrijding    
  Het behoren tot een nieuwe familie    
  Weeskinderen    
  Ontheemde kinderen    
  Jeugdherinneringen    

 2. Voordat de studenten een poster ontwerpen, zullen zij de betekenis van affiches onderzoeken als een medium voor het leveren van een bericht in tegenstelling tot een middel van artistieke expressie alleen.
 3. Na een proces waarbij studenten onderwerpen in de Holocaust hebben bestudeerd, en posters in verband met hun studie zijn gemaakt, zou het passend zijn lokale instellingen zoals musea of media te betrekken bij het project.
 4. Studenten zullen worden aangemoedigd om deel te nemen aan een reflecterende sessie van vragen, gedachten of feedback over het project.
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • Blog