Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Το πρόγραμμα της ICHEIC για την Εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα στην Ευρώπη


Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες ενός ολοένα και αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία και τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος στις χώρες της Ευρώπης. Πολλές από τις χώρες αυτές έχουν θεσπίσει επίσημες ημέρες μνήμης του Ολοκαυτώματος και εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με αυτό, πράγμα που αυξάνει την ανάγκη για σχέδια μαθημάτων που να προσεγγίζουν το θέμα σωστά και χωρίς ανακρίβειες, καθώς και για την αντίστοιχη παιδαγωγική καθοδήγηση.

Για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές, η Διεθνής Σχολή για τη Μελέτη του Ολοκαυτώματος στο Γιαντ Βασέμ έθεσε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα της ICHEIC (Διεθνής Επιτροπή για τη Διεκδίκηση Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων από την Εποχή του Ολοκαυτώματος ). Το πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα στην Ευρώπη», έχει ως σκοπό τη διεύρυνση της μελέτης του Ολοκαυτώματος σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης. Ένας σημαντικός στόχος του προγράμματος του ICHEIC είναι η δημιουργία ενός δικτύου παιδαγωγών που θα έχουν τα προσόντα να διδάξουν για το Ολοκαύτωμα και οι οποίοι θα υποστηρίζουν και θα εφαρμόζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το ότι σήμερα οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος μπορούν να γίνονται σε διεθνή κλίμακα τέτοιου εύρους, οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην ευρεία επαγγελματική εμπειρία που έχει συσσωρεύσει η Διεθνής Σχολή, από την αρχή της λειτουργίας της, το 1993.

Το Πρόγραμμα απολαμβάνει τη γενναιόδωρη υποστήριξη της ICHEIC.

Η Διεθνής Επιτροπή για τη Διεκδίκηση Ασφαλιστικών Αποζημιώσεων από την Εποχή του Ολοκαυτώματος ιδρύθηκε το 1998, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλιστικών ελεγκτών από τις ΗΠΑ, καθώς και εκπροσώπων διεθνών εβραϊκών οργανώσεων, οργανώσεων επιζώντων και του Κράτους του Ισραήλ.

Οι εξωδικαστικοί διακανονισμοί μεταξύ της ICHEIC και διαφόρων ασφαλιστικών εταιριών καθώς και του Γερμανικού Ιδρύματος «Μνήμη, Ευθύνη και Μέλλον» παρέχουν πόρους οι οποίοι διατίθενται για ανθρωπιστικούς σκοπούς που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα.

Το Πρόγραμμα της ICHEIC για την Εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα στην Ευρώπη σκοπό έχει τη διατήρηση κα διαιώνιση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, την καταπολέμηση της ανόδου του αντισημιτισμού, τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αποτροπή του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Από την έναρξη του Προγράμματος της ICHEIC το 2005, η Διεθνής Σχολή για τη Μελέτη του Ολοκαυτώματος έχει πραγματοποιήσει πρωτοφανή αριθμό σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες, όπως Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, Τσεχία, και Φινλανδία.

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Τμήματος είναι τρεις:

1. Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Το Ευρωπαικό Τμήμα, σε συνεργασία με υπουργεία, τοπικά ιδρύματα και χώρους μνήμης, διεξάγει σεμινάρια διάρκειας μιας ή δύο εβδομάδων, στο Γιαντ Βασέμ, καθώς και συντομότερα προγράμματα στην Ευρώπη, για ευρωπαίους εκπαιδευτικούς. Ο βασικός στόχος των σεμιναρίων είναι να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς χρήσιμα εργαλεία για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με την παιδαγωγική αντίληψη της Διεθνούς Σχολής για τη Μελέτη του Ολοκαυτώματος και με υλικό κατάλληλο για τις ηλικίες των παιδιών στα οποία απευθύνεται. Το υλικό αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να υπογραμμίζει ηθικά διλήμματα και άλλα παιδαγωγικά ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με αυτό το τόσο δύσκολο θέμα. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων περιλαμβάνει διαλέξεις από ακαδημαϊκούς και παιδαγωγικά εργαστήρια καθώς επίσης συναντήσεις με δασκάλους και εκπαιδευτικούς, μαρτυρίες επιζώντων του Ολοκαυτώματος και ξεναγήσεις στο Ισραήλ. Το περιεχόμενο του κάθε σεμιναρίου είναι σχεδιασμένο με βάση τη χώρα προέλευσης των συμμετεχόντων. Διοργανώνονται επίσης συναντήσεις προετοιμασίας και απολογισμού με σκοπό να διευκολύνουν μια δημιουργική μαθησιακή διαδικασία.

2. Εκπαιδευτικό υλικό
Σε συνεργασία με φορείς από όλη την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Τμήμα σχεδιάζει υλικό για περαιτέρω μελέτη, το οποίο έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μαθητές. Εκτός από σχέδια μαθημάτων για γενικότερα ζητήματα, όπως ο Αντισημιτισμός, η Τελική Λύση και η Ζωή στα Γκέτο, το Ευρωπαϊκό τμήμα δημιουργεί επίσης σχέδια μαθημάτων τα οποία εστιάζουν είτε σε συγκεκριμένες εβραϊκές κοινότητες διαφόρων χωρών της Ευρώπης είτε στο πώς ήταν η καθημερινή ζωή κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Τα προγράμματα αυτά παρέχονται σε διάφορες γλώσσες, όπως Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Κροατικά, Λιθουανικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Ρωσικά και Τσέχικα, και πολλά από αυτά διατίθενται από την ιστοσελίδα μας.

Για σχέδια μαθημάτων σε διάφορες γλώσσες, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

3. Συνεχής εκπαίδευση μέσω Σεμιναρίων και Μαθημάτων
Το Ευρωπαϊκό Τμήμα ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει σεμινάριά του να προωθούν την εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα στις πατρίδες τους, χρησιμοποιώντας τις ιδέες, μεθόδους και γνώσεις που έχουν αποκομίσει από το Γιαντ Βασέμ. Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν σεμινάριά μας έχουν σχεδιάσει προγράμματα διδακτέας ύλης, έχουν δημιουργήσει κινητές εκθέσεις, έχουν στήσει θεατρικές παραστάσεις ή προγράμματα με ηλεκτρονικά μέσα. Για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ενθαρρύνει τους μαθητές τους να αναζητήσουν εβραϊκές κοινότητες οι οποίες δεν υπάρχουν πια. Άλλοι έχουν προτρέψει τους μαθητές τους να συντηρήσουν ή να επισκευάσουν τοπικά εβραϊκά νεκροταφεία.

Το Ευρωπαϊκό Τμήμα προσπαθεί να ενθαρρύνει τέτοιες προσπάθειες, διατηρώντας την επαφή με όσους έχουν παρακολουθήσει σεμινάριά του. Για το σκοπό αυτό θέτει στη διάθεσή τους μια διεύθυνση στην οποία μπορούν να απευθύνουν κάθε ερώτησή τους σχετικά με τη μεθοδολογία ή το περιεχόμενο των μαθημάτων τους. Οι δραστηριότητες αυτές συντονίζονται μέσω του φόρουμ των εκπαιδευτικών για το Ολοκαύτωμα καθώς και μέσω βιντεο-διασκέψεων οι οποίες ενθαρρύνουν έναν επαγγελματικό διάλογο σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog