Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Jelentkezés és további információ

Felhívás akkreditált internetes továbbképzésre


A „Füstbe szállt életek” nemzetközi internetes távoktató tanári továbbképzõ program. Otthon is teljesíthetõ, akkreditált továbbképzési lehetõség.
Jelentkezési határidõ: 2013. szeptember 29.

Információk a jelentkezéshez:

A távoktató tanfolyam 60 órás. A résztvevõk bármikor kapcsolatot létesíthetnek a kurzus konzulenseivel, és emailben kérdéseikre választ kaphatnak (tavoktatas@hdke.hu, ill. chava.baruch@yadvashem.org.il). Az internetes tanfolyamot sikeresen teljesítõk elõnyt élveznek a jövõbeni a jeruzsálemi Jad Vashem Intézetben tartandó szemináriumra való pályázatnál. Érdeklõdni a kurzussal kapcsolatos kérdésekrõl Pécsi Tibor oktatási programvezetõ tanárnál lehet: 06-30-627-3613, pecsi.tibor@hdke.hu

A tanfolyamra a tavoktatas@hdke.hu email címen lehet jelentkezni 2013. szeptember 29-ig (vasárnap). Az internetes távoktató tanfolyamon való részvétel díja 15000 Ft, amelyet a következõ számlaszámra kérünk a jelentkezéskor befizetni: MAK 10032000-00285513-00000017, kedvezményezettként kérjük feltüntetni: Holocaust Közalapítvány.

A jelentkezések visszaigazolása október 8-ig (kedd) e-mailben történik.

Követelmény, hogy minden tanulási egység végén három szabadon választott önellenõrzõ kérdésre kell válaszolni.

Az 82/209/2012 számú akkreditált, programot teljesítõ kollégák 60 kreditpontot kapnak.

A távoktatási folyamat:

A 12 tananyag két szemeszterben teljesíthetõ.
Elsõ szemeszter:

  • Október 16. – november 24. (az 1-3. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)
  • November 25. – január 12. (a 4-6 tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése.)
Második szemeszter:
  • Január 13. – március 9. (a 7-9. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)
  • Március 10 – április 27. (a 10-12. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)

Az értékelés idõpontjai:

December 10. (1-3.), január 28. (4-6), április 1. (7-9.), május 20. (10-12. tanulási egység).

Felkészítés, személyes konzultáció:

A távoktatás indulásakor (2013. október 15. kedd), az elsõ szemeszter közben (2013. december 12. csütörtök), majd a második közben (2014. április 24. csütörtök). Végül internetes záró konferencia, lehetõség szerint a jeruzsálemi kollégákkal együtt (2014. június 30. hétfõ).
A személyes konzultációkról maximum két esetben és igazoltan hiányozhat a résztvevõ.

Záródolgozat:

A távoktatási program részvevõinek a 12 tanulási egységhez kapcsolódó feladatokon felül a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges leadniuk három – az internetes távoktatás tananyagai közül – tetszõlegesen választott témához elkészített óravázlatot. Határidõ: 2014. június 8.

Hasznos és sikeres munkát kíván a Nemzetközi Munkabizottság

A Jad Vashem részérõl:
Dr. Chava Baruch
Shulamit Imber

A Holokauszt Emlékközpont részérõl:

Prof. Dr. Szita Szabolcs
Dr. Nuber István
Pécsi Tibor
Rochy-Blau Klára
Szécsényi András

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog

Testimonial Films Series
Educational Materials
Online Courses