Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Magyar nyelvű internet-kurzus

Füstbeszállt életek


A program tematikája:

A távoktató program bemutatja a modernkori üldöztetés, az egyedi népirtás legfontosabb európai szakaszait, külön hangsúlyt helyez a magyarországi események jellegzetességeire. A távoktatás a lengyel, a német és a magyar zsidóság holokauszt elõtti életének feldolgozásával indul, így a résztvevõk elõtt kirajzolódnak a hasonlóságok és különbségek. A háborús években halálra hajszolt zsidókat nem csak mint tehetetlen áldozatokként, hanem maguk valójában, személyükben és önálló világgal rendelkezõ közösségekként ismerhetjük meg.
A program számos témát ölel fel, közöttük a szövetségesek viszonyát az európai zsidóság megsemmisítéséhez és a zsidó ellenállás lehetõségeit. A történelmi folyamatot követve vizsgálja a szereplõk: az áldozat, a gyilkos, a passzív szemlélõ és az embermentõ magatartását, megnyilvánulásait.

Kiknek ajánljuk:

A jeruzsálemi Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont a távoktató kurzus teljesítését mindazoknak ajánlja, akik munkájukban a holokauszt történetének, erkölcsi dilemmáinak és következményeinek feldolgozásával mutatják be az egyetemes emberi normák érvényesítésének lehetőségeit, megsértésük társadalom- és emberellenes, következményeit. A tanári program új ismereteket nyújt a kirekesztés, a holokauszt önálló feldolgozására és tanítására.

További tudnivalók:
Tartalomjegyzék:
A 12 tanulási egységet négy fejezetben ismerhetik meg a résztvevõk. Az elsõ a világháború elõtti zsidó közösségekkel foglalkozik:

 • A lengyel zsidóság története 1939-ig.
 • A német zsidóság 1939-ig
 • A magyarországi zsidók története a holokauszt elõtt
 • Antiszemita és rasszista folyamatok Magyarországon 1920-1941 között
A második a zsidók faji elkülönítését és a gettók életét tárja fel:
 • A kelet-európai gettók világa
 • A kirekesztés Nyugat-Európában
 • Gettók Magyarországon
A harmadik fejezet az európai zsidóságot ért népirtás formáit és dimenzióit ismerteti:
 • A sortüzektõl az iparszerû megsemmisítésig
 • Az emberi sors az SS- táborai rendszerében
 • A szövetségesek és a „végsõ megoldás”
A negyedik is két fontos témát ölel fel:
 • A zsidók mentésének lehetõségei és megnyilvánulásai
 • A zsidó ellenállás.

További tudnivalók

A távoktató tanfolyam 60 órás. A résztvevõk bármikor kapcsolatot létesíthetnek a kurzus konzulenseivel, és emailben kérdéseikre választ kaphatnak (tavoktatas@hdke.hu, ill. chava.baruch@yadvashem.org.il). Az internetes tanfolyamot sikeresen teljesítõk elõnyt élveznek a jövõbeni a jeruzsálemi Jad Vashem Intézetben tartandó szemináriumra való pályázatnál. Érdeklõdni a kurzussal kapcsolatos kérdésekrõl Pécsi Tibor oktatási programvezetõ tanárnál lehet: 06-30-627-3613, pecsi.tibor@hdke.hu

A tanfolyamra a tavoktatas@hdke.hu email címen lehet jelentkezni 2013. szeptember 29-ig (vasárnap). Az internetes távoktató tanfolyamon való részvétel díja 15000 Ft, amelyet a következõ számlaszámra kérünk a jelentkezéskor befizetni: MAK 10032000-00285513-00000017, kedvezményezettként kérjük feltüntetni: Holocaust Közalapítvány.

A jelentkezések visszaigazolása október 8-ig (kedd) e-mailben történik.

Követelmény, hogy minden tanulási egység végén három szabadon választott önellenõrzõ kérdésre kell válaszolni.

Az 82/209/2012 számú akkreditált, programot teljesítõ kollégák 60 kreditpontot kapnak.

A távoktatási folyamat:

A 12 tananyag két szemeszterben teljesíthetõ.
Elsõ szemeszter:

 • Október 16. – november 24. (az 1-3. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)
 • November 25. – január 12. (a 4-6 tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése.)
Második szemeszter:
 • Január 13. – március 9. (a 7-9. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)
 • Március 10 – április 27. (a 10-12. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)

Az értékelés idõpontjai:

December 10. (1-3.), január 28. (4-6), április 1. (7-9.), május 20. (10-12. tanulási egység).

Felkészítés, személyes konzultáció:

A távoktatás indulásakor (2013. október 15. kedd), az elsõ szemeszter közben (2013. december 12. csütörtök), majd a második közben (2014. április 24. csütörtök). Végül internetes záró konferencia, lehetõség szerint a jeruzsálemi kollégákkal együtt (2014. június 30. hétfõ).
A személyes konzultációkról maximum két esetben és igazoltan hiányozhat a résztvevõ.

Záródolgozat:

A távoktatási program részvevõinek a 12 tanulási egységhez kapcsolódó feladatokon felül a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges leadniuk három – az internetes távoktatás tananyagai közül – tetszõlegesen választott témához elkészített óravázlatot. Határidõ: 2014. június 8.

Hasznos és sikeres munkát kíván a Nemzetközi Munkabizottság
A Jad Vashem részérõl:
Dr. Chava Baruch
Shulamit Imber

A Holokauszt Emlékközpont részérõl:
Prof. Dr. Szita Szabolcs
Dr. Nuber István
Pécsi Tibor
Rochy-Blau Klára
Szécsényi András

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • Blog

Testimonial Films Series
Educational Materials
Online Courses