Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Egy pénztárca titkai


Pedagógiai segédanyag a munkaszolgálat témájának oktatásához


Hat magyar, 1945. márciusában Balfon kivégzett munkaszolgálatos férfi pénztárcájának a tartalma tárul fel a CD-ről. Vajon mit rejtettek ezek a pénztárcák? Mit vihettek magukkal tulajdonosaik egészen az utolsó pillanatokig, mint számukra legértékesebb „kincseket”? A náluk talált iratok, fényképek, személyes levelek alapján megismerkedhetünk a munkaszolgálatosok életkörülményeivel, napjaival, sorsával, valamint ezen keresztül a magyarországi munkaszolgálat történetével. 

Változatos módszertani ajánlások, ötletek segítenek a téma interaktív feldolgozásában. A  gondolkodtató kérdéseken keresztül a munkaszolgálatnak nem csak a történelmi, hanem morális, emberi vonatkozásai is megvitatásra kerülnek.

Írta és szerkesztette: Chava Baruch
Kiadja: Holokauszt Tanulmányok Nemzetközi Iskolája, Yad Vashem 
Eredeti dokumentumokkal, képekkel gazdagon illusztrált, rendkívül szép megjelenésben.
Terjedelem: 24 nyomtatott oldal (fényes papíron) + 1 db CD
Ajánlott korosztály: középiskolás

Ára:  1.800 Ft.
Megrendelhető: Pető-Dittel Szilviától
E-mail:  dittel.szilvia@hdke.hu

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog