Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

“ICHEIC program a holokauszt oktatásáért Európában“


Az elmúlt években növekvő érdeklődést figyelhettünk meg európai államok körében a holokauszt oktatása és az arról való megemlékezés terén. Ezen országok közül sokan hivatalos holokauszt emléknapokat és oktatási programokat hoztak létre, ezáltal fokozatosan növelve az igényt pontos és releváns óratervekre, illetve pedagógiai útmutatásra.

Azért, hogy ezen kihívásnak megfelelhessen, a Holokauszttanulmányok Nemzetközi Iskolája új programot teremtett „ICHEIC program
a holokauszt oktatásáért Európában” névvel. Ennek célja a holokauszttanulmányok körének kibővítése Európa-szerte, különösképpen a formális oktatás rendszerén belül. Az ICHEIC program egyik fontos célja egy olyan tanárokból álló hálózat megteremtése, amely Európa-szerte a képzett, holokausztot oktatók körét szélesítené.

  
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog