Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Tarptautinė Katastrofos Dėstymo ir Tyrimų Mokykla


Tarptautinė Katastrofos Dėstymo ir Tyrimų Mokykla Tarptautinė Katastrofos Dėstymo ir Tyrimų Mokykla

Pastaraisiais metais Izraelio visuomenėje išaugo susidomėjimas Katastrofos istorija. Tai pastebima ne tik siaurame specialistų rate, bet ir plačiuose visuomenės sluoksniuose.
Šiuo klausimu domisi mokytojai, auklėtojai, studentai ir moksleiviai. Taip pat ir įvairūs neformalūs susivienijimai. Katastrofos problemos skverbiasi giliai  į visuomenės sąmonę. Jos sužadina audringą polemiką skirtinguose Izraelio ir viso pasaulio  visuomenės sluoksniuose.
Būtent šis susidomėjimas paskatino įkurti vienintelį pasaulyje Katastrofos dėstymo ir tyrimų centrą prie Jad Vašem.
Pagrindinis mokomojo centro tikslas – parodyti, kad Katastrofa – tai ne tik milžiniškos reikšmės istorinis įvykis, bet ir galingas auklėjamasis  faktorius. Mokykloje siekiama parodyti auklėjamąją ir mokomąją Katastrofos pusę, o ne paversti ją kažkokiu mistiniu įvykiu. Todėl vienas iš svarbiausių mokyklos tikslų – sukurti patikimą istorinę Katastrofos bazę.
Mokomojo kurso užduotis – faktinės medžiagos apie Katastrofą studijavimas.  Ši medžiaga pabrėžia žmogaus elgsenos sudėtingumą ir daugiareikšmiškumą šiuo tragišku periodu.
Pagrindinė mokomojo centro kryptis – Katastrofos istorijos dėstyma. Tai ne tik paskaitų kursas moksleiviams, dėstytojams ir ekskursijų vadovams. Klausytojai taip pat įsisavina įvairias pedagogines priemones.

Mokykloje studijuoja Izraelio mokytojai, o taip pet pedagogai iš užsienio. Tarptautinė Katastrofos dėstymo ir tyrimų mokykla organizuoja visą eilė priemonių:

 • kvalifikacijos kėlimo kursai Izraelio ir kitų šalių mokytojams;
 • paskaitų  ciklas vidurinių mokyklų mokiniams;
 • Europos žydų Katastrofos tyrimo kursas;
 • kompiuterinės komunikacijos;
 • pedagoginiai kursai.

Taip pat veikia Jad Vašem skyrius Givataim (Beit Volin)  mieste.
Šiuo metu mokykloje yra 17 klasių, multimedia centras, pedagoginis centras ir paskaitų salė. Mokykloje dirba  virš 100 kvalifikuotų dėstytojų. Mokylos veikloje kasmet dalyvauja daugiau nei 100.000 studentų ir jaunuolių, virš 50.000  kareivių bei tūkstančiai moksleivių iš Izraelio ir viso pasaulio.

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • Blog