Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Le voi da în casa mea şi înăuntrul zidurilor mele un nume şi o amintire mai de preţ decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic şi nepieritor.

Isaia 56:5