Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

О Међународној школи за образовање о Холокаусту

Међународној школи за образовање о Холокаусту Међународној школи за образовање о Холокаусту

Основана 1993. године, Међународна школа за образовање о Холокаусту организује образовне програме и израђује едукативне материјале за разнолику циљну популацију и образовне установе у Израелу и свету. Више од стотину запослених сваке године ради заједно с наставницима, полазницима, војницима и ученицима на промовисању образовања и сећања на Холокауст. Образовање о Холокаусту, како га је дефинисала и развила Међународна школа, одређено је као мултидисциплинарно, вишестрано и вишесмерно, а фокусира се на начин на који су људи живели пре, током и после Холокауста, као и на феномен “избора без избора” са којим су појединци били суочени током тог периода.

Међународна школа за образовање о Холокаусту једина је школа такве врсте у свету, а наше је особље потпуно посвећено образовању о Холокаусту. Ми верујемо да је наша мисија у обогаћивању знања људи из целог света, као и у пружању педагошких смерница и узрасту прикладних метода за образовање о овој тешкој теми.

Наш интердисциплинарни приступ образовању о Холокаусту – кроз уметност, музику, књижевност, теологију и драму – омогућава полазницима да стекну шире разумевање онога што се догодило у том временском периоду.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog