Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Izveštaj o postavci slika na temu „Deca i holokaust“ u Drugoj kragujevačkoj gimnaziji

Saša Ćirković, Druga kragujevačka gimnazija, Kragujevac, Srbija


Kada sam od muzeja Yad Vashem dobio materijal o Poster Projektu za učenike škola došao sam na ideju da prvo napravim prezentaciju koja će privući pažnju učenika u školi u kojoj radim. Napravio sam prezentaciju koja govori o muzeju Yad Vashem i aktivnostima koje se sprovode. Koristio sam materijal sa zvaničnog sajta ovog muzeja. Takođe, prema uputstvima koja su poslata za Poster projekat, koristio sam materijal i linkove. Prezentacija se sastojala od slika, teksta i video klipova koji su đacima približili priču o holokaustu generalno, a naročito teme vezane za decu za vreme i nakon holokausta.

Prezentacija je uključivala sve glavne teme koje učenicima mogu da posluže za dobijanje ideja za svoje radove: deca za vreme deportacije, deca u logorima, deca za vreme oslobođenja, deca u novim porodicama, siročad, ponovno sretanje sa starim komšijama, dislocirana deca, sećanja... Svaka od navedenih tema u prezentaciji bila je praćena prikladnim materijalom, fotografijama i video klipovima dokumentarnih i igranih filmova koji mogu poslužiti kao meterijal za ideje. Poseban akcenat je stavljen da se u svojim radovima fokusiraju na boje, sećanja, mirise, razmišljanja, zvuke.

U saradnji sa kolegnicom Snežanom Grujić, koja je takođe bila jedan od učesnika seminara Yad Vashem pre par godina, održana su tri predavanja za petnaestak učenika naše škole. Učenici su uzrasta 14-16 godina starosti. U rad sam uključio i kolegnicu Olgicu Marisavljević, profesora likovne kulture, koja je pomogla u radu sa učenica i odabiranju crteža.

Održana su tri predavanja u toku novembra 2011. za manje grupe učenika. Učenici su upućeni šta je tema Poster projekta, ali su želeli da individualno naprave svoje crteže i na kraju ih zajedno spoje u neku vrstu postera. U tome im je pomogla profesorka likovnog. Učenici su crtežima izrazili svoja osećanja i svoje impresije na temu „Deca i holokaust“. Tokom decembra radovi učenika su prikupljeni i oni su svoje radove spojili u neku vrstu postera i izložili ih na panou od tri dela u glavnom holu naše škole. Ova mini izložba nazvana je „Remember the past, shape the future“, a tri dela panoa mogu figurativno predstaviti prošlost, sadašnjost i budućnost. Krajem decembra ovaj pano sa njihovim radovima je postavljen kako ga svi učenici i zaposleni u našoj školi mogu videti. Ovim učenici naše škole obeležavaju Dan sećanja na žrtve holokausta.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog