Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

ICHEIC – Програм образовања о Холокаусту у Европи


Претходних година били смо сведоци растућег интереса европских земаља у области образовања и сећања на Холокауст. Многе од тих земаља формално су покренуле образовне програме, дане сећања на Холокауст (у Републици Србији то је 22. април – дан пробоја заточеника логора смрти у Јасеновцу 1945. године) па је, према томе, потреба за пажљиво састављеним наставним програмима, предавањима и педагошком помоћи у порасту.

Како би што боље савладали те изазове, Међународна школа за образовање о Холокаусту (The International School for Holocaust Studies) основала је ICHEIC програм за образовање о Холокаусту у Европи чији је циљ проширење поља рада о Холокаусту широм Европе у оквиру процеса формалног образовања.

Важан циљ ICHEIC програма је и стварање мреже предавача како би се проширио круг просветних радника у тој области који би подржали и подупрли образовне програме. Велика је заслуга експерата Међународне школе, почев од 1993. године, да такав образовни програм буде организован на међународном плану.
Програм је основан уз велику подршку Међународне комисије за обаштећење жртава Холокауста (ICHEIC).

ICHEIC је основан 1998. године као резултат преговора европских и америчких осигуравајућих друштава, као и представника међународних јеврејских организација, преживелих Холокауста и државе Израел.

Оснивање ICHEIC, у сарадњи са различитим осигуравајућим друштвима и немачком фондацијом "Сећање,одговорност и будућност", обезбеђују средства за фондове који су посвећени хуманитарном раду у вези с Холокаустом. Програм ICHEIC за образовање о Холокаусту у Европи задужен је за очување сећања на Холокауст и његове поуке, борбу против нарастајућег антисемитизма, афирмацију људских права, спречавање расизма и ксенофобије.

Од тренутка успостављања програма ICHEIC, Међународна школа за образовање о Холокаусту одржала је велики број семинара за просветне раднике у иностранству, укључујући ту и Србију, Хрватску, Мађарску, Пољску, Румунију, Немачку, Аустрију, Литванију, Руску Федерацију, Велику Британију и Италију.

 
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog