Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

den Internationella skolan för Förintelsestudier

den Internationella skolan för Förintelsestudier den Internationella skolan för Förintelsestudier

Den Internationella skolan för Förintelsestudier grundades 1993. Skolan organiserar utbildningsprogram och utvecklar undervisningsmaterial för en mängd olika målgrupper och utbildningsorganisationer i Israel och utomlands. Mer än 100 medarbetare arbetar tillsammans med tusentals lärare, studenter, soldater och elever varje år för att främja utbildning om, och för att bevara minnet av, Förintelsen. Förintelseutbildningen såsom den definieras och utvecklas av den Internationella skolan är multidisciplinär, mångfacetterad med flera inriktningar, och fukuserar på hur individer levde före, under och efter Förintelsen samt de omöjliga val som de tvingades att hantera under denna period.

Den Internationella skolan för Förintelsestudier är den enda skolan i sitt slag i världen och våra medarbetare är starkt engagerade för undervisning om Förintelsen. Det är vårt uppdrag att utveckla kunskaperna hos lärare från hela världen samt att förse dem med pedagogiska riktlinjer och åldersanpassade verktyg för att undervisa om detta svåra ämne.

Vårt interdisciplinära sätt att närma oss undervisning om Förintelsen – genom konst, musik, litteratur, teologi och drama – ger studenterna en möjlighet att få en bredare förståelse av vad som hände under denna period.

Avdelningar på den Internationella skolan för Förintelsestudier
Avdelningen för lärarutbildning
Avdelningen för seminarier för studenter och ungdomar
Avdelningen för internationella seminarier för engelskspråkiga och judiska lärare
Internetavdelningen
Europeiska avdelningen
Centrum för pedagogik och forskning

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog