Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Om Yad Vashem


Yad Vashem Yad Vashem

”De skall i mitt hus, inom mina murar, få ett namn, ett äreminne [”Yad Vashem”] ... ett evigt, oförgängligt namn skall jag ge dem.”

(Jesaja 56:5)

Yad Vashem, myndigheten till minne av Förintelsens martyrer och hjältar, grundades 1953 genom en lag stiftad av det israeliska parlamentet, Knesset. Ända från början har Yad Vashem haft till uppgift att dokumentera det judiska folkets historia under Förintelsen, bevara minnet av var och en av de sex miljoner offren samt föra vidare arvet av Förintelsen till kommande generationer genom sitt arkiv, bibliotek, museum och erkännande av de Rättfärdiga bland nationerna.

Yad Vashem ligger på Har Hazikaron, Åminnelseberget, i Jerusalem. Det består av ett vidsträckt trädklätt område med gångvägar som leder till muséer, utställningar, arkiv, monument, skulpturer och minnesmärken.

Bland Yad Vashems institutioner återfinns arkivet, som har de största och mest omfattande samlingarna med Förintelserelaterat material i världen. Arkivet innehåller ungefär 62 miljoner dokument, mer än 300000 fotografier och tusentals videofilmer med vittnesmål från överlevande. Allmänheten kan ta del av arkivets dokument och titta på filmerna i särskilda rum avsedda för detta ändamål.

I kraft av sina ungefär 112000 titlar på en rad olika språk, tusentals tidskrifter och ett stort antal sällsynta och värdefulla föremål, är biblioteket på Yad Vashem ett av världens mest betydelsefulla samlingar av litteratur om Förintelsen. Allmänheten som besöker biblioteket kan ta del av dess böcker, tidskrifter och övriga innehåll i läsesalen, och personer som bor i Israel kan dessutom låna hem böcker.

Namnhallen har till uppgift att bevara minnet av Förintelsens judiska offer i deras egenskap av människor och individer, var och en med en unik identitet. Så kallade Vittnesblad, ett slags symboliska gravstenar, minner om miljoner mördades namn och livshistorier. Dessa blad har fyllts i av familjemedlemmar, vänner eller bekanta till offren. Ännu idag samlar Namnhallen in namn på Förintelsens offer, och till dags dato innehåller dess databas mer än 3,2 miljoner namn som samlats in från ungefär två miljoner Vittnesblad och andra listor över Förintelsens offer.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog