Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

ICHEIC programmet för utbildning om Förintelsen i Europa


På senare tid har vi sett ett växande intresse i europeiska länder för utbildning om, och åminnelse av, Förintelsen. Många av dessa länder har officiella minnesdagar för Förintelsen och utbildningsprogram, vilket ökar behovet av korrekta och relevanta lektionsplaner samt pedagogisk vägledning.

För att möta dessa utmaningar har den Internationella skolan för Förintelsestudier etablerat ICHEIC programmet för utildning om Förintelsen i Europa. Målet för detta program är att utveckla utrymmet för studiet av Förintelsen i hela Europa, särsilt inom ramen för skolväsendet. Ett viktigt mål för ICHEIC programmet är att skapa ett nätverk av lärare för att vidga gruppen pedagoger i Europa som är kvalificerade att undervisa om Förintelsen. Dessa lärare ska kunna stödja, utveckla och genomföra de olika utbildningsprogrammen i sina hemländer. Det är till stor del tack vare den yrkesmässiga expertisen och erfarenheten som den Internationella skolan samlat på sig sedan den upprättades 1993, som ICHEC programmets pedagogiska aktiviteter kan genomföras i ett sådant internationellt format.

Programmet bekostas genom generös hjälp från den Internationella Kommissionen för Försäkringskrav från Förintelsen (the International Commission on Holocaust Era Insurance Claims – ICHEIC). ICHEIC etablerades 1998 efter förhandlingar mellan europeiska försäkringsbolag och försäkringsreglerare från USA, samt representanter från internationella judiska organisationer, grupper av överlevande och staten Israel.

ICHEICs överenskommelse med diverse försäkringsbolag och den tyska stiftelsen ”Åminnelse, Ansvar och Framtid” tillhandahåller de medel som ska göras tillgängliga för humanitära ändamål med anknytning till Förintelsen.

ICHEIC programmet för utbildning om Förintelsen i Europa har till uppgift att bevara och föreviga minnet av Förintelsen och dess lärdomar, att bekämpa ökningen av antisemitism, bevara mänskliga rättigheter och förebygga rasism och främlingsfientlighet.

Sedan upprättandet av ICHEIC programmet 2005 har den Internationella skolan för Förintelsestudier genomfört ett rekordstort antal seminarier för pedagoger från många europeiska länder, inklusive Belgien, Danmark, Frankrike, Finland, Grekland, Italien, Kroatien, Lichtenstein, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

Den europeiska avdelningens fokus är trefaldigt:

1. Lärarutbildning

Den europeiska avdelningen, i samarbete med flera ministerier, lokala institutioner och muséer, genomför seminarier på en till två veckor på Yad Vashem, samt kortare program i Europa, för europeiska pedagoger. Det huvudsakliga syftet med dessa seminarier är att förse pedagogerna med de nödvändiga verktygen för att undervisa om Förintelsen. Deltagarna kommer i kontakt med den pedagogiska filosofin på den Internationella skolan för Förintelsestudier, och med åldersanpassade undervisningsmaterial utvecklade för att belysa etiska dilemman och andra pedagogiska frågor som är relevanta för detta svåra ämne. Seminarieprogrammen inkluderar föreläsningar på akademisk nivå och pedagogiska workshops, vars syfte är att låta deltagarna lära känna skolans undervisningsmetoder och lektionsplaner. Dessutom får deltagarna möta lärare och pedagoger, höra vittnesmål från överlevande från Förintelsen samt göra utflykter i Israel. Varje seminarium är specialanpassat med tanke på deltagarnas ursprungsland. För att underlätta en konstruktiv inlärningsprocess tillhandahålls också förberedande möten före seminariet samt ett uppföljningsmöte efter seminariet i Israel.

2. Utbildningsmaterial

Den europeiska avdelningen utvecklar interdisciplinära studiematerial för lärare och elever i samarbete med sina samarbetspartners i hela Europa. Vid sidan om lektionsplaner som fokuserar på särskilda ämnen, utvecklar den europeiska avdelningen också allmänna lektionsplaner som berör judiska samhällen i olika europeiska länder och dagligt liv under Förintelsen. Pedagogiskt material och lektionsplaner från den europeiska avdelningen finns tillgängliga på en mängd europeiska språk, inklusive franska, italienska, kroatiska, litauiska, polska, rumänska, ryska, tjeckiska, tyska och ungerska. Många av dessa lektionsplaner återfinns på vår hemsida.

3. Uppföljningsseminarier och kurser

Den europeiska avdelningen uppmuntrar seminariedeltagarna att främja undervisning om Förintelsen i sina hemländer med hjälp av de tekniker, metoder och den kunskap de förvärvat på Yad Vashem. Några av de tidigare deltagarna från våra seminarier har skrivit lektionsplaner, utvecklat mobila utställningar och producerat teaterföreställningar och multimediaprogram. Lärare från olika europeiska länder har till exempel uppmuntrat sina elever att utforska historien kring de judiska församlingarna i deras hemstäder som försvann under Förintelsen. Andra lärare har uppmuntrat sina elever att bevara eller reparera någon av de lokala judiska begravningsplatserna.

I syfte att uppmuntra sådana verksamheter, strävar den europeiska avdelningen efter att upprätthålla kontakten med tidigare seminariedeltagare samt förse dem med adresser och annan kontaktinformation till lokala organisationer och personer som kan svara på pedagogiska frågor. Dessa aktiviteter samordnas med hjälp av Forum for Holocaust Educators och via videokonferenser som uppmuntrar dialog i olika europeiska länder.

Europeiska avdelningen
Tel: 972-2-6443650
Fax: 972-2-6443649
E-post: europe@yadvashem.org.il

  
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog