Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The International School for Holocaust Studies

Despre Yad Vashem


Centrul de informaţii pentru vizitatori Centrul de informaţii pentru vizitatori

Le voi da în casa mea şi înăuntrul zidurilor mele un nume şi o amintire mai de preţ decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic şi nepieritor.

Isaia 56:5

Centrul Naţional pentru Comemorarea Holocaustului, aflat în Ierusalim, a fost fondat în 1953 de către parlamentul israelian (Knesset). Centrul a fost încredinţat cu sarcina de a comemora cele şase milioane de evrei ucişi de către nazişti şi colaboratorii lor. Astăzi, Yad Vashem reprezintă cea mai importantă sursă de informaţii referitoare la Holocaust; ocupă un loc central în cercetarea academică şi este forţa conducătoare în domeniul educaţiei pe această temă atât în Israel cât şi în lume.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog